کراتین ۱۰۰ درصد گلد کر لاین ترک نوتریشن ۵۰۰ گرم

کراتین ۱۰۰% گلد کور لاین ترک نوتریشن ، باعث بهبود عملکرد فیزیکی بدن، در سریع ترین حالت ممکن و در حیـن تمرینات خواهد شد.

این محصول دارای ویتامین C و سدیم نیز بوده که باعث بهبودی قابل توجه عملکرد ورزشکاران حرفه ای خواهد شد و بـه قـدرت و افزایش حجم توده های عضلانی کمک بسزایی خواهد کرد.

بعد از استفاده ار این مکمل فقط بعد از گذشت چند هفته می توانید افزایـش قـدرت زیادی به دست بیاورید و نیز با مصرف مناسب کراتین ، مقدار چشم گیری تـوده عضلانی بدون چربی بدست آورید.

کراتین برای افرادی که به انجام تمرینات قدرتی یا قدرتی سرعتی میپردازند ، محصولی ضروری و بسیار مفید میباشد.

این محصول دارای عملکرد بی نظیر در افزایش قدرت و درنتیجـه عضله سـازی می باشد و همچنین از مورد اعتمادترین مکمل هایی میباشد کـه ورزشکاران مـی تواننـد مصرف نمایند.

کراتین چیست ؟

طبق تحقیقـات علمی نشان داده که کراتین مکملی می باشد که عملکرد آن در بالا بردن قـدرت و در نتیجـه عضلـه سازی فوق العاده اسـت. کراتین از ایمـن تریـن مکمـل هایـی اسـت کـه ورزشـکاران می تواننـد از آن به راحتی مصرف داشته باشند . البته این را هم توجه کنید کـه اگـر ایـن محصـول را بـا روش بارگیـری مصـرف مـی کنیـد، مناسب اسـت آن را در ایـن دوره بـه صـورت چنـد وعـده ای مصـرف کنیـد.

Trec Nutrition Ceratin Gold Core Line شامل ویتامین C و سدیم بوده که موجب انتقال کراتین به عضلات می گردد. این محصول عملکرد فیزیکی را در تمرینات کوتاه مدت و مقاومتی افزایش می دهد. تاثیرات مفید این محصول با مصرف روزانه ۳ گرم کراتین به دست می آید.

روش مصرف کراتین ۱۰۰% گلد کر لاین ترک نوتریشن

۱ وعده کراتین ۱۰۰% TREC NUTRITION را در ۲۵۰ میلی لیتر آب حل کنید. روزانه ۲ وعده میل کنید.

در روزهای تمرین : اولین وعده را ۳۰ دقیقه قبل از تمرین و دومین وعده را بلافاصله پس از تمرین بخورید.

در روزهای استراحت اولین وعده را صبح زود و یا هنگام خواب مصرف نمایید..

اگـر ایـن محصـول را بـا روش بارگیـری مصـرف مـی نمایید ، بهتـر اسـت آن را در ایـن دوره بـه صـورت چنـد وعـده ای مصـرف کنیـد.

اشتراک گذاری محصول

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email